گفتگوی آپارات درباره فیلم 'بال‌های زندگی'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات درباره 'بال‌های زندگی'

گفتگوی آپارات با فرید اسماعیل‌پور پژوهش‌گر فیلم و میترا منصوری کارگردان، درباره فیلم 'بال‌های زندگی' را اینجا ببینید.