کتابخانۀ صد سال آینده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کتابخانۀ صد سال آینده

در میانه جنگلی در حومه اسلو، پایتخت نروژ، جنگل دیگری در حال روییدن است که قرار است حدود صد سال بعد، کاغذ مورد نیاز برای چاپ صد عنوان کتاب از صد نویسنده را تأمین کند؛ تا بدین ترتیب جنگلی به کتابخانه‌ای مبدل شود. ‏

اما تا سال ٢١١٤ میلادی به غیر از نویسندگان آن، هیچ کسی، از محتوای این کتاب‌ها چیزی نخواهد دانست. ‏

در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه پنجم آذر ١٣٩٧ (٢٦ نوامبر ٢٠١٨) در این باره گزارشی از سهراب سیرت پخش شد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏