دعوای موشکی مسکو و واشنگتن؛ عقب گرد به دوران جنگ سرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوای موشکی مسکو و واشنگتن؛ عقب گرد به دوران جنگ سرد؟

رئیس جمهوری روسیه، هشدار داده که اگر آمریکا با خروج از پیمان تسلیحات میان برد هسته ای، موشک هایش را گسترش دهد، مسکو هم اقدام متقابل خواهد کرد.

آمریکا، روسیه را به نقض این پیمان متهم کرده و به این کشور شصت روز وقت داده که پایبندی خود را ثابت کند. آمریکا گفته در غیر آن صورت، از پیمان خارج می شود. مسکو اما می گوید واشنگتن، خود به دنبال خروج از این پیمان است و تنها بهانه جویی می کند.

پیشتر در همین مورد گفتگویی داشتم با تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام

در چشمانداز بامدادی پنجشنبه ۱۴ آذر ١٣٩٧ گفتگویی داشتیم با تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام و نخست از او پرسیدیم با توجه به اتهامات متقابل واشنگتن و مسکو علیه یکدیگرو خط نشانی که برای هم کشیده اند، چقدر خطر به هم خورد این توافق تاریخی جدی است؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏