گفتگوی آپارات - 'فتوای محرمانه'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات - 'فتوای محرمانه'

گفتگوی آپارات با مرضیه حسنوند از خانواده زندانیان سیاسی دهه شصت ایران و دلناز آبادی، کارگردان درباره فیلم 'فتوای محرمانه' را اینجا ببینید.