اعلامیه جهانی هفتادسالۀ حقوق بشر تا کجا جهانی است؟‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعلامیه جهانی هفتادسالۀ حقوق بشر تا کجا جهانی است؟‏

هفتاد سال پیش در چنین روزی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس فرانسه اعلامیه‌ای را تصویب کرد؛ سندی را که حقوق بنیادین همۀ انسان‌های روز زمین را درج کرده است. ‏

از همان آغاز ایران و افغانستان پای این اعلامیه امضا کردند و اتحاد شوروی رأی ممتنع داد. ‏

این سند هفتادساله که در پی جنگ جهانی دوم تدوین شد، امروزه در چه حال و روزی است؟ ‏

در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧ (١٠ دسامبر ٢٠١٨) داریوش رجبیان در این باره گفتگویی داشت با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس فرانسه. به دنبال آن گزارشی از بشیر پیمان در کابل افغانستان پخش شد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏