ماجراهای دانسترفورس، جنگی فراموش‌شده در ایران (٤)‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجراهای دانسترفورس، جنگی فراموش‌شده در ایران (٤)‏

یکصد سال پیش همزمان با اشغال ایران از سوی ارتش‌های بریتانیا، روسیه و عثمانی و وقوع قحطی گسترده و شیوع بیماری های واگیردار، بخش‌هایی از آذربایجان دچار جنگ فرقه‌ای شده بود. جنگی که علت اصلی‌اش دخالت نیروهای اشغالگر بود. ‏

در این حال، با حملۀ ارتش عثمانی به آسوری‌ها و ارمنی‌های ساکن در ارومیه، نیروهای بریتانیایی در ایران با موج عظیمی از پناهجویان مسیحی مواجه شدند. ‏

خشایار جنیدی در چهارمین بخش از رشته‌گزارش‌های ماجراهای دانسترفورس، جنگی فراموش‌شده در ایران به این داستان پرداخته است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏