ماجراهای دانسترفورس، جنگی فراموش‌شده در ایران (٥)‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجراهای دانسترفورس، جنگی فراموش‌شده در ایران (٥)‏

در بخش‌های پیشین مجموعۀ رادیویی ماجراهای دانسترفورس از اعزام یک واحد زبدۀ ارتش بریتانیا در سال پایانی جنگ جهانی اول به ایران برای مقابله با نفوذ عثمانی و حفاظت از چاه‌های نفت باکو شنیدیم. ‏

این یگان نظامی زمانی به ایران رسید که این کشور درگیر قحطی شدیدی بود و مردم درگیر بیماری‌های واگیردار بودند. ‏

دانسترفورس برای رسیدن به باکو باید به بندر انزلی می‌رفت، ولی میرزا کوچک‌خان جنگلی تنها مانع جدی سر راه آن بود. ‏

در بخش پایانی این رشته‌گزارش‌ها نگاهی داریم به فرجام عملیات واحد سری ارتش بریتانیا در ایران. ‏

این گزارش‌ها را خشایار جنیدی تهیه کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏