از "جمهوری خودمختار آذربایجان" چه میراثی بازمانده؟‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از "جمهوری خودمختار آذربایجان" چه میراثی بازمانده؟

٢١ آذرماه هفتاد و دومین سالروز سرنگونی طرحی بود که بیش از یک سال دوام نیاورد، اما بیانگر اعتقادات شمار زیادی از چپ‌گرایان ایرانی بود: حکومت خودمختار آذربایجان. ‏

سرنگونی این جمهوری خودخوانده از افتخارات محمدرضا شاه پهلوی بود. اما چه شد که این جمهوری پدید آمد و چه شد که یک سال بعد سقوط کرد؟‏

در چشم‌انداز بامدادی پنج‌شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧ (١٣ دسامبر ٢٠١٨) داریوش رجبیان در این باره گفتگویی داشت با عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در پالوآلتوی آمریکا.‏

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.