اقلیمی در لهستان اختلافات در کنفرانس جهان تغییرات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلافات در کنفرانس جهان تغییرات اقلیمی در لهستان

قرار بود کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی امروز در کاتوویتس در لهستان به پایان برسد. ولی اختلاف هیات های دولتی؛ رسیدن کنفرانس به اهدافش را ناممکن کرده. هدف، رسیدن به دستورالعملی برای کاهش گازهای گلخانه ای است و کمک به کشورهایی که برای مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی به کمک نیاز دارند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط