گفت‌وشنود سوریه در ژنو چه نتایجی داشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حاصل گفت‌وشنود سوریه در ژنو چه بود؟

گفت‌وشنود ژنو درباره تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه بدون هیچ نتیجۀ روشنی پایان یافت. ‏

وزیران خارجۀ ایران، روسیه و ترکیه در ژنو در نشستی که با پشتیبانی سازمان ملل متحد با هدف ایجاد آرامشی پایدار در سوریه برگزار شد، در مورد تشکیل کمیتۀ قانون اساسی سوریه به توافق رسیدند، اما دربارۀ ترکیب آن، توافقی حاصل نشد.‏

سازمان ملل متحد می‌گوید که تشکیل این کمیته، مقدمات مفصلی خواهد داشت که باید انجام بگیرد.‏

در چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧ (١٩ دسامبر ٢٠١٨) در این باره داریوش رجبیان با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا گفتگویی داشت.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏