گفتگوی آپارات - رضا بهرامی‌نژاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات با رضا بهرامی‌نژاد درباره فیلم 'آقایان پرنده' و 'سنگ قبری برای اردشیر'

گفتگوی آپارات با رضا بهرامی‌نژاد، کارگردان درباره فیلم 'آقایان پرنده' و 'سنگ قبری برای اردشیر' را اینجا ببینید.