گفتگوی آپارات - کوپریتو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات - کوپریتو

گفتگوی آپارات با فرید اسماعیل‌پور پژوهش‌گر فیلم درباره فیلم 'کوپریتو' ساخته مهران فیروزبخت را اینجا ببینید.