گفتگوی آپارات - ترانه تبعید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات - ترانه تبعید

گفتگوی آپارات با فرشته احمدی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه یِوله سوئد، حسن فرهنگی نویسنده و روانشناس مقیم لندن و امید شمس پژوهش‌گر مطالعات فرهنگی درباره فیلم 'ترانه تبعید' ساخته یان آلبرت یانسِن را اینجا ببینید.