مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دموکرات‌ها؛ چه خواهد شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار دموکرات‌ها؛ چه خواهد شد؟

در بحبوحه بحران بودجه در ایالات متحده آمریکا انتقال قدرت در مجلس نمایندگان به دموکرات‌ها صورت گرفت. همان گونه که انتظار می‌رفت، نانسی پلوسی، بار دیگر بر کرسی ریاست این مجلس تکیه زد. ‏

او در سخنرانی گشایشی‌اش گفت بر آن می‌بالد که در صدمین سالگرد دستیابی زنان آمریکا به حق رأی بر این کرسی نشسته است. و اینکه کنگره صد و شانزدهم بیش از صد عضو زن دارد که در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.‏

در چشم‌انداز بامدادی ١٤ دی ١٣٩٧ (چهارم ژانویه ٢٠١٩) تازه‌ترین‌های موضوع را از امیر پیام در واشنگتن شنیدیم و به دنبال آن داریوش رجبیان گفتگویی داشت با فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل در واشنگتن آمریکا.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏