راهی دیگر برای انتشار کارهای هنری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهی دیگر برای انتشار کارهای هنری

پخش آفریده‌های هنری، برای هنرمندان هم از مسائل دامن‌گیری برای آنها شده است؛ این که آنها را از طریق شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسمی و رایج منتشر کنند یا از طریق شبکه‌های اجتماعی دم دست.‏

اخیراً هنگامه برچی، هنرمند ایرانی مقیم فرانسه تصمیم گرفته است به جای فرستادن ساخته‌هایش به شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی تازه‌ترین آفریده خود را روی حساب خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. ‏

ترانه‌ای برساخته از شعر گناه فروغ فرخزاد.‏

در چشم‌انداز بامدادی ٢١ دی ١٣٩٧ (١١ ژانویه ٢٠١٩) داریوش رجبیان در این باره گفتگویی داشت با هنگامه برچی.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏