آیا نگاه قوه قضائیه ایران به بهائیان تغییر می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا نگاه قوه قضائیه ایران به بهائیان تغییر می‌کند؟

یک دادگاه تجدید نظر در ایران در رسیدگی به پروندۀ شهروندی بهایی او را تبرئه کرده و گفته است که تبلیغ آیین بهایی به خودی خود "تبلیغ علیه نظام" محسوب نمی‌شود و همچنین باور داشتن به آیین بهایی نیز جرم نیست.‏

کنشگران حقوق بشر ایرانی متن حکم دادگاه تجدید نظر لیزا تِبیانیان، شهروند بهایی را منتشر کرده‌اند که در آن قاضی می‌گوید "صِرف تبلیغات جهت آیین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد."‏

این حکم می‌افزاید: "اساساً در قانون آیین بهاییت جرم‌انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاص را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود."‏

وکیل خانم تبیانیان خبر تبرئه موکلش و متن منتشرشده را تایید کرده است.‏

در چشم‌انداز بامدادی شنبه ٢٢ دی ١٣٩٧ (١٢ ژانویه ٢٠١٩) داریوش رجبیان در این باره گفتگویی داشت با مهرانگیز کار، حقوقدان و نویسنده در واشنگتن آمریکا.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏