شام آخر در تهران؛ روایت تصویری آخرین شبانه‌روز شاه و ملکه در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزی که "شاه رفت"؛ روایت تصویری آخرین ساعات شاه و شهبانو در ایران

چهل سال پیش در چنین روزی، پس از هفته ها تلاطم و تردید، شاه ایران را ترک کرد. آنطور که اطرافیانش در خاطراتشان نوشتند صبح ۲۶ دی ۱۳۵۷ برای شاه همچون یک روز معمولی آغاز شد.

به دفترش رفت و عده ای را پذیرفت و حوالی نیمروز بود که همراه با ملکه پیشین ایران عازم فروگاه نیمه تعطیل مهرآباد تهران شد. علی همدانی با کنکاش در آرشیوهای مختلف، نگاهی انداخته به آن روز از زبان شاهدانش. در این گزارش تصاویری را از آرشیو بی بی سی می بینید، که در چهل سال گذشته پخش نشده است.