راز دانش: تأثیر ورزش بر روحیۀ انسان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: تأثیر ورزش بر روحیۀ انسان

راز دانش عنوان برنامۀ علمی هفتگی سینا علی‌نژاد است که هر یکشنبه از برنامۀ چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏

در گزارش نخست برنامۀ این هفته دربارۀ تأثیر ورزش بر روحیه خواهیم شنید.‏

سپس از زبان یکی از دانشمندان ناسا (سازمان فضایی آمریکا) دربارۀ آمار تازه از روند گرم شدن اقیانوس‌ها می‌شنویم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏