چرا "اعترافات" به تلویزیون ایران برگشته؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا "اعترافات" به تلویزیون ایران برگشته؟

بخش خبری "بیست و سی" تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با پخش گزارشی به نام "طراحی سوخته" به انتشار اوراق بازجویی شماری از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری اهواز و همچنین "اعترافات" تلویزیونی آنها علیه خودشان پرداخت. ‏

مطابق ادعاهای برنامه طراحی سوخته، که در شنبه‌شب پخش شد، دستگیرشدگان به "جریان‌های مارکسیستی، تجزیه‌طلب و منافقین" وابسته بودند و همزمان، با "طرح‌های براندازی" ایالات متحده ارتباط داشته‌اند.

این چیزی است که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران پخش شده؛ از قول سپیده قلیان، کنشگر مدنی، اسماعیل بخشی و علی نجاتی، از کارگران معترض هفت‌تپه خوزستان.‏

در چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧ (٢٠ ژانویه ٢٠١٩) داریوش رجبیان در این باره گفتگویی داشت با رضا حقیقت‌نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.