داستان اعتراض کارگران زن اهل جنوب آسیا به شرایط بد کارخانه‌های بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان اعتراض کارگران زن اهل جنوب آسیا به شرایط بد کارخانه‌های بریتانیا

در این برنامه شاهد عینی به سال ۱۹۷۶ می‌رویم؛زمانی که گروهی از زنان اهل جنوب آسیا اعتصابی گسترده را بر سر شرایط بد کاری در کارخانه های بریتانیا آغاز کردند.

در اوج این اعتصاب ها ۲۰ هزار نفر به اعتراضات علیه شرایط بد کاری پیوستند.

شاهد عینی عنوان برنامه‌ایست که از رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

این برنامه در تاریخ پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.