از دو سوی آمو: بهروز، مارتیک تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: بهروز، مارتیک تاجیکستان

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌های تازه‌ای از مینا، خوشبخت نیازف، رامین آتش، بهروز میرزایف و عثمان شهاب می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏