پیامد افزایش چشمگیر بدهی دولت ایران به بانک مرکزی چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامد افزایش چشمگیر بدهی دولت ایران به بانک مرکزی چیست؟

آمار جدید بانک مرکزی ایران حاکیست که مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته.

به گزارش ایسنا، این آمار نشان می دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی اسفند سال گذشته ۲۷ هزار میلیار تومان بوده درحالیکه در آبانماه سال جاری به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس همین این آمار میزان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که در اسفند سال گذشته حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده، در آبان‌ماه سال جاری به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده.

در چشم‌انداز بامدادی جمعه ۱۹ بهمن ١٣٩٧ (۸ فوریه ۲٠١٩) در همین زمینه گفتگویی داشتیم با آرش آزرمی کارشناس اقتصاد سیاسی ایران ساکن ازمیر ، ترکیه و نخست از او پرسیدیم که علت افزایش چشمگیر بدهی دولت به بانک مرکزی چیست؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏