گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

گفتگوی آپارات با نجیبه لِیمه نویسنده داستان کودکان و سردبیر آکادمی بی‌بی‌سی، اسفندیار آدینه پژوهش‌گر زبان و ادبیات و امید شمس پژوهش‌گر مطالعات فرهنگی درباره فیلم 'کهن‌یادگار سرزمین آزَر' ساخته سمیع عطایی را اینجا ببینید.