بهار در راه (١) : مقدمه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهار در راه (١) : مقدمه

بهار در راه عنوان برنامه ای نوروزی است که از امروز تا سیزدهم فروردین، هر روز از چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی پخش می‌شود. الهه خوشنام در این برنامه در گفت و گو با هنرمندان، نویسندگان، شاعران، فعالان سیاسی و ...به مراسم برگزاری نوروز و خاطرات آنان در سال های پیش از انقلاب و در برونمرز پرداخته و شعرها و ترانه های بهاری نیز در این برنامه جای خود را دارند.