گفتگوی آپارات درباره فیلم 'سمفونی نوروزی تاجیکستان'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات-'سمفونی نوروزی تاجیکستان'

گفتگوی آپارات با نجیبه لِیمه نویسنده و روزنامه‌نگار، اسفندیار آدینه روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر زبان و ادبیات و وریا امیری پژوهش‌گر فلسفه و هنر درباره فیلم 'سمفونی نوروزی تاجیکستان' ساخته محسن رحیمی را اینجا ببینید.