خوسته‌های معترضان به تغییرات اقلیمی عملی‌ست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا خواسته‌های معترضان به تغییرات اقلیمی عملی‌ است؟

معترضان به سیاست‌های دولتی در ارتباط با تغییرات آب‌وهوایی و محیط زیست، خیابان‌ها و مسیرهای مرکز شهر لندن را مسدود کردند و باعث ایجاد ترافیک سنگین در این مناطق شدند.

اعضای کمپین "شورش علیه انقراض" قایقی را در یکی از چهارراه‌های مرکز شهر لندن قرار دادند و تمام خیابان‌های منتهی به این بخش مرکزی را مسدود کردند.

در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست پرسیده‌ایم آیا خواسته‌های معترضان به تغییرات اقلیمی عملی‌ است؟

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.