ماجرای تاسیس سایت اینترنتی علی بابا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجرای تاسیس سایت اینترنتی علی بابا

در شاهد عینی این هفته همراه با مایکل بریستو به سال ۱۹۹۹ می‌رویم. زمانی که یک مرد چینی به نام ما یون همراه با دوستانش وب سایتی برای خرید آن لاین به نام علی بابا را راه اندازی کرد.

این برنامه در چشم انداز بامدادی پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ پخش شده.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.