'پُرخوانان ترکمن' در آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'پُرخوانان ترکمن' در آپارات

این هفته در آپارات فیلم 'پُرخوانان ترکمن' ساخته مشترک محمد صادق دقتی‌نجد و رحیم مرتضی‌وند به نمایش در‌می‌آید.