مبارزه با قوانین ضد همجنسگرایان در اوگاندا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبارزه با قوانین ضد همجنسگرایان در اوگاندا

در شاهد عینی این هفته همراه با ربکا کزبی به اوگاندای ده سال پیش در سال ۲۰۰۹ میلادی سفر می کنیم. زمانی که اعضای مجلس در پی تصویب قانونی تازه برای مقابله با همجنس گرایی بودند. ربکا کزبی با یکی از فعالان حقوق همجنسگرایان صحبت کرده که در گام اول به عنوان یک زن همجنسگرا و بعد به عنوان مرد ترنس وارد مبارزه با این قانون شد.

این برنامه در چشم انداز بامدادی پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ پخش شده.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.