شاهد عینی: ماجرای تولید داروی روان‌پریشی‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: ماجرای تولید داروی روان‌پریشی‏

در شاهد عینی این هفته به دهۀ ١٩٥٠ میلادی برمی‌گردیم. به دورانی که نخستین داروهای ضد روان‌پریشی تولید شد و انقلابی در درمان بیماری‌های روانی پدید آمد.‏

الکس لاست، خبرنگار بی‌بی‌سی، با دکتر توماس بَن، استاد بازنشسته روان‌پزشکی، در مورد تجربیاتش صحبت کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏