از دو سوی آمو؛ از زلیخا تا حمید امینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو؛ از زلیخا تا حمید امینی

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه این هفته ترانه هایی از اسماعیل نذری، حمید امینی، زلیخا، قیس الفت، و آهنگ چند صدایی مدینه، سروناز و حنیفه می‌شنوید.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏