عفو بین‌الملل: شکنجه‌ روانی خانواده قربانیان دهه شصت همچنان ادامه دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عفو بین‌الملل: شکنجه‌ روانی خانواده قربانیان دهه شصت همچنان ادامه دارد

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای به مناسبت "روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه" اعلام کرده است که مقام ها و مسئولان ایران با برخوردهای بیرحمانه با اعضای خانواده های هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندانهای نقاط مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی های قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، به شکل سازمان یافته ای "ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی" را نقض می کند.

دربرنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در گفتگویی با رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن ابتدا از او خواستیم که بیشتر در مورد این بیانیه توضیح بدهد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.