قد و نیم قد؛ برنامه ویژه کودکان

'آیا می‌دانید ' یکی از قسمت‌های متنوع قد و نیم‌قد، برنامه مخصوص کودکان است که از بی‌بی‌سی فارسی هر پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود. تکرار آن را می‌توانید هر جمعه ساعت ۱۶ ببینید.


آیا می‌دانید؟ برنامه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

در این قسمت: می دانید دوچرخه چطور کار می‌کند؟ توپ تنیس چطور ساخته می‌شود؟

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
می دانید دوچرخه چطور کار می‌کند؟ قد و نیم قد- برنامه کودکان

آیا می‌دانید؟ برنامه ۹ مرداد ۱۳۹۸

می دانید چطور آشغال‌ها را بازیافت می‌کنند؟ قد و نیم قد- برنامه کودکان

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
می دانید چطور آشغال‌ها را بازیافت می‌کنند؟ قد و نیم قد- برنامه کودکان

آیا می‌دانید؟ برنامه ۲۷ تیر۱۳۹۸

در این قسمت: آب گازدار چطور درست می‌شود؟ ماست چطور ساخته می‌شود؟

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
قد و نیم قد؛ آیا می‌دانید؟ برنامه ۲۷ تیر۱۳۹۸

آیا می‌دانید؟ برنامه ۲۰ تیر۱۳۹۸

در این قسمت: آتشفشان‌ها چطور آتش را خاموش می‌کنند؟ نوار شب‌رنگ را چطور می‌سازند؟

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
قد و نیم‌قد؛ برنامه کودک - آیا می‌دانید؟

آیا می‌دانید؟ برنامه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

در این قسمت: خانه مخصوص حشرات چگونه ساخته می‌شود؟

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
قد و نیم‌قد؛ برنامه کودک - آیا می‌دانید؟

آیا می‌دانید؟

'آیا می‌دانید ' یکی از قسمت‌های متنوع قد و نیم‌قد، برنامه مخصوص کودکان است که از بی‌بی‌سی فارسی هر پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود. تکرار آن را می‌توانید هر جمعه ساعت ۱۶ ببینید.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
قد و نیم‌قد؛ برنامه ویژه بی‌بی‌سی فارسی برای کودکان

موضوعات مرتبط