از دو سوی آمو: از تواب آرش تا کرامت‌الله منصور‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو: از تواب آرش تا کرامت‌الله منصور‏

از دو سوی آمو عنوان برنامۀ هفتگی زیورشاه محمد است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامۀ این هفته ترانه‌های تازه‌ای می‌شنویم از علیشیر عبادالله‌یف، تواب آرش، فیضعلی فیضف، جواد سمیر، پنج‌شنبه مفتون، وحید امینی و کرامت‌الله منصور.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏