چرا شرط‌بندی مجازی هم در ایران حرام اعلام شده؟‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا شرط‌بندی مجازی هم در ایران حرام اعلام شده؟‏

محمد جعفری، دادستان کل ایران، با صدور بخشنامه‌ای تأکید کرده است که هرگونه شرط‌‌بندی مجازی یا آنلاین جرم است و چه کسانی که شرط‌‌بندی می‌کنند و چه کسانی که تارنماهای شرط‌بندی را اداره می‌کنند، "مجرم" هستند.‏

به گفته قوه قضائیه ایران، "ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری، ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم" است.‏

آقای جعفری همچنین در این بخشنامه‌ خواهان وحدت رویه در اعمال قانون شده است؛ چونکه اخیراً برخی که به اتهام شرط‌بندی دستگیر شده بودند، با استناد به برخی فتواها که شرط‌بندی آنلاین را "حرام" نمی‌دانند، تبرئه شده‌اند.‏

در چشم‌انداز بامدادی دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨ (٢٢ ژوئیه ٢٠١٩) داریوش رجبیان در این باره با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاریس فرانسه گفتگو کرد.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏