شاهد عینی: ماجرای تقسیم کشمیر‏
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (١٥٨): ماجرای تقسیم کشمیر‏

در شاهد عینی این هفته به سال ١٩٤٧ میلادی می‌رویم، تا ماجرای تقسیم کشمیر میان هند و پاکستان را بشنویم.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏