پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبرنگاران

برنامه ای هفتگی شامل مجموعه ای از بهترین گزارش های تهیه شده توسط خبرنگاران بی بی سی. *ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغیبر کند.

آدرس پست الکترونیک برنامه خبرنگاران: khabarnegaran@bbc.co.uk

*ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر کند.