پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه های تلویزیون: از نزدیک

در این رشته برنامه ها کنسرت ها و اجراهای اختصاصی خوانندگان ایرانی، افغان و تاجیک را می بینیم و با آنها در باره سبک موسیقی و آثارشان گفتگو می کنیم. *ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر یابد.