پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بلور بنفش

در این رشته برنامه ها بهزاد بلور چند روزی را با معروف ترین ستاره های دنیای موسیقی پاپ ایرانی می گذراند. بهزاد در اين برنامه ها با ستاره های دنيای موسيقی پاپ در پشت صحنه کنسرت هایشان همراه می شود و جنبه های مختلف زندگی شخصی آنها را که به ندرت دیده شده، نشان می دهد.

آدرس پست الکترونیک برنامه بلور بنفش: kook@bbc.co.uk

جمعه

۲۲:۳۰ به وقت تهران | ۲۳:۳۰ به وقت کابل | ۰۰:۰۰ به وقت دوشنبه | ۱۹:۰۰ به وقت گرینویچ

تکرار دوشنبه

۱۷:۳۰ به وقت تهران | ۱۸:۳۰ به وقت کابل | ۱۹:۰۰ به وقت دوشنبه | ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ

تکرار چهارشنبه

۲۰:۳۰ به وقت تهران | ۲۱:۳۰ به وقت کابل | ۲۲:۰۰ به وقت دوشنبه | ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ

*ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر کند.