صفحه دو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صفحه دو

تحلیل مهم ترین رویدادهای سیاسی هفته، مصاحبه با خبرسازان در داخل و خارج از ایران و نگاهی موشکافانه به عملکرد دولتمردان و فعالان سیاسی در منطقه و جهان.

آدرس پست الکترونیک برنامه صفحه دو: safheye2@bbc.co.uk

*ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر کند.