برنامه هفتگی جمعه بازار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جمعه بازار

درباره برنامه

جمعه بازار، برنامه‌ای هفتگی است که به موضوعات اقتصادی و بازرگانی می پردازد، این برنامه شامل گزارش و تحلیل از خبرنگاران تلویزیون فارسی و کارشناسان اقتصادی است و با همکاری واحد اقتصادی بی‌بی‌سی تهیه می شود.

تماس با ما

آدرس پست الکترونیک برنامه جمعه بازار: bazaar@bbc.co.uk

زمان پخش و تکرار