فرکانس جدید تلویزیون فارسی بی بی سی

فرکانس تلویزیون فارسی بی بی سی روی ماهواره هاتبرد تغییر کرد. از این پس می توانید این شبکه را روی فرکانس ۱۲.۲۴۵ گیگا هرتز ، ترانسپوندر ۷۷ ، پولاریزاسیون افقی (Horizental) ببینید.

در همین حال، تلویزیون ما بر روی ماهواره یوروبرد دو (عرب ست) قابل دریافت است. تمامی فرکانس های برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی بر روی ماهواره های مختلف را در جدول زیر ببینید:

فرکانس های تلویزیون فارسی
هاتبرد ۸ترانسپوندر ۷۷۱۳ درجه شرقیفرکانس: ۱۲.۲۴۵ افقیسیمبل ریت: ۲۷۵۰۰اف.ای.سی: ۳/۴ Hotbird 8Transponder 7713.0°EFrequency: 12245 HorizentalSymbol Rate: 27500FEC: 3/4
یوروبرد ۲ (عرب ست)ترانسپوندر ۱۵۸۲۵/۵ درجه شرقیفرکانس: ۱۱۶۶۲ عمودیسیمبل ریت: ۲۷۵۰۰اف.ای.سی: ۳/۴ Eurobird 2 - EB2Transponder 15825.5°EFrequency: 11662 VerticalSymbol Rate: 27500FEC: 3/4
یوتل ست W۳Aترانسپوندر A۱۷ درجه شرقیفرکانس: ۱۰.۷۲۰ افقیسیمبل ریت: ۲۲۰۰۰اف.ای.سی: ۱/۲ Eutelsat W3ATransponder A17.0°EFrequency:10.720 HorizontalSymbol Rate: 22000FEC: 1/2
تل‌استار ۱۲ترانسپوندر ۱۰۱۵ درجه غربیفرکانس: ۱۲.۶۰۸ افقیسیمبل ریت: ۱۹۲۷۹اف.ای.سی: ۲/۳ Telstar 12Transponder 1015.0°WFrequency: 12.608 HorizontalSymbol Rate: 19279FEC: 2/3