برنامه های تلویزیون فارسی امروز زودتر آغاز می شود

برنامه های امروز تلویزیون فارسی بی بی سی، از ساعت دو بعد از ظهر به وقت ایران (10:30 به وقت لندن) آغاز خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، دریافت برنامه‌های تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی روی ماهواره های هاتبرد و یوتل ست W3A مختل شده است. در چند روز گذشته، دریافت برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی به دلیل ارسال امواج پارازیت که کارشناسان منشاء آن را از ایران می دانند، با اختلال هایی همراه بوده است.

بینندگانی که برای دریافت برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی از طریق ماهواره های هاتبرد و یوتل ست W3A با مشکل مواجه هستند، می توانند این برنامه ها را از ماهواره ،Telstar 12 و از طریق اینترنت بر روی وبسایت فارسی بی بی سی دریافت کنند. شما می توانید آخرین خبرهای ایران و جهان را از طریق برنامه های رادیویی بخش فارسی بی بی سی نیز دنبال کنید.

مشخصات ماهواره Telstar 12 به شرح زیر است:

ترانسپوندر 10

15درجه غربی

فرکانس: 12.608 سیمبل ریت : 19279 پولاریزاسیون: هوریزنتال یا افقی اف ای سی: 2/3