به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با پرستو فروهر

بیش از ۱۰ سال پیش دو تن از فعالان قدیمی سیاسی ایران در خانه خودشان در تهران به طرز فجیعی به قتل رسیدند. اگرچه وزارت اطلاعات وقت ایران قبول کرد که این قتل ها و قتل های پیش و پس از آن که به قتل های زنجیره ایی معروف شد کار ماموران او بوده است، ولی هیچوقت روشن نشد که آمران پشت پرده آن چه کسانی بودند. پرستو فروهر، مهمان برنامه به عبارت دیگر، که پدر و مادرش را در این قتل ها از دست داده است و هنرمندی است که اینجا در آلمان زندگی می کند می گوید همچنان پیگیر این ماجراست. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۷/۱۴