به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با محسن کدیور

محسن کدیور، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در روزهای انقلابی ماه بهمن سال ۱۳۵۷ دانشجوی رشته برق و الکترونیک در دانشگاه پهلوی شیراز بود، ولی در سال ۱۳۵۹ علم را رها کرد و دانشجوی دین شد و ۱۸ سال بعد از آن را در حوزه علمیه قم گذراند. ولی در سال ۱۳۷۷ دادگاه روحانیت او را به مدت ۱۸ ماه در زندان اوین محبوس کرد. او که یکی از منتقدان فعال حکومت ایران است چند سالی است که در دانشگاه دوک در آمریکا به تدریس مشغول است. چه چیز او را به کسوت روحانیت کشاند؟ امروز نظرش در مورد روحانیت ایران چیست؟ و ۳۱ سال بعد از انقلاب اسلامی نظرش درباره این انقلاب چیست؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۲/۰۹