به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با لطیف یحیی

لطیف یحیی، مهمان امروز برنامه هاردتاک، مردی است با یک زندگی حیرت انگیز. در دهه ۱۹۸۰ میلادی وقتی سرباز جوانی در ارتش عراق بود به او دستور دادند که بدل عدی، پسر سنگدل صدام حسین، شود. لطیف یحیی این نقش را ۴ سال بازی کرد تا اینکه آنطور که خودش می گوید به کمک سی آی ای به خارج گریخت. قرار است از روی داستان زندگی او یک فیلم پرخرج سینمایی ساخته شود. دنیا درمورد این مرد که امروز اصرار دارد عراق به رهبری چون صدام حسین نیاز دارد چه فکر می کند؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۲/۰۲