به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با پیام اخوان

پیام اخوان، مهمان برنامه به عبارت دیگر، در دانشگاه مک گیل مونترال درس حقوق می دهد، ولی این همه فعالیت های او نیست. او نزدیک به دو دهه است که پیگیر موارد نقض حقوق بشری است، اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگوسلاوی و روآندا بود. او اخیرا نهادی به نام مرکز اسناد حقوق بشر ایران دایر کرده است و معتقد است که بسیاری از مقامات گذشته و حال جمهوری اسلامی ایران به سبب اعدام های گسترده سیاسی در زندان های ایران در سال ۱۳۶۷ باید در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند. تاریخ پخش: ۲۰۰۹/۰۹/۲۹