به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با بهمن فروتن

درحالیکه مسابقات جام جهانی فوتبال در جریان است، بگومگو درباره سیاست های حاکم بر فوتبال در خارج از میدان های مسابقه هم به همان شدت ادامه دارد. بهمن فروتن، مهمان برنامه به عبارت دیگر، هم در این زمینه بخصوص درباره فوتبال ایران صدایش در چند سال اخیر بلندتر از هر کس دیگر بوده است. او در حال حاضر مربی تیمی در آلمان است و بیش از ۳۰ سال است که در کشورهای مختلف مربی گری کرده است، اگرچه پدرش می خواست او فیلمسار برجسته ای شود. از نظر او چرا تیم ایران به این مسابقات نرفت و مشکل فوتبال ایران چیست؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۶/۲۲