به عبارت دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به عبارت دیگر: گفتگو با محمد مصطفایی

به این برنامه ویژه هاردتاک در اسلو خوش آمدید. محمد مصطفایی، مهمان برنامه هاردتاک، چند روز پیش به اسلو پایتخت نروژ رسید. او از تهران فرار کرده است. او وکیل حقوق بشر است. زندگی او به دلیل یکی از پرونده هایش برای همیشه دستخوش تغییر شده است، پرونده ای که اعتراض جهانیان را برانگیخت، پرونده زنی که در ایران به جرم زنای محصنه محکوم به سنگسار شده است. محمد مصطفایی مجبور بود در چند هفته گذشته تصمیم های سختی در زندگیش بگیرد. آیا این تصمیم ها درست بود؟ تاریخ پخش: ۲۰۱۰/۰۸/۱۷