پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از نزدیک

در این رشته برنامه ها کنسرت ها و اجراهای اختصاصی خوانندگان ایرانی، افغان و تاجیک را می بینیم و با آنها در باره سبک موسیقی و آثارشان گفت وگو می کنیم.

آدرس پست الکترونیک برنامه از نزدیک: kook@bbc.co.uk

*ممکن است هنگام پخش خبر فوری، محتویات این صفحه و این برنامه بدون اعلام قبلی تغییر کند.